Ngoài ra còn bổ sung thêm một số tính năng như Like câu chat, xóa tin nhắn và hình ảnh đã gửi.