Trong vài tuần trước, một nhân viên ở công ty Zappos, chuyên về bán hàng thời trang trực tuyến, đã có một cuộc điện thoại chăm sóc khách hàng dài 10 giờ 43 phút, phá vỡ toàn bộ kỷ lục được lập trước đó trong công ty.