Còn nhớ ứng cử viên Tổng thống Donald Trump là một người bảo thủ, kêu gọi tẩy chay Apple. Vậy mà giờ đây ông này lại sử dụng một chiếc Macbook để trả lời câu hỏi trực tuyến AMA của diễn đàn Reddit.