Thông tin này được chính Apple xác nhận và thậm chí "Táo khuyết" còn tổ chức một buổi họp nhân viên tại trụ sở ở Cupertino để ăn mừng cột mốc đáng nhớ này.