Thế giới trực tuyến đã trải qua nhiều lớp các tên tuổi nổi lên và suy tàn, nhưng số phận của những người khai phá thời kỳ đầu của Internet, giờ họ đang ở đâu?àhahga