Từ ngày 8/7/2016 đến ngày 7/8/2016, giải thưởng Rice Bowl Startup Awards (RBSA) dành cho cộng đồng startup của khu vực Đông Nam Á lần đầu tiên đến với Việt Nam. Người thắng cuộc sẽ là đại diện Việt Nam tham gia giải thưởng của khu vực, diễn ra vào tháng 9 tới đây tại Philippines.