Qualcomm đã đồng ý trả 20 triệu USD để giải quyết vụ kiện phân biệt giới tính tại công ty.