Một nâng cấp đáng giá cho hệ thống bảo mật vốn đã làm việc rất tốt trên Windows 10.