Theo báo cáo tài chính gần đây của Apple, mức chi tiêu cho R&D của hãng liên tục tăng ngay cả khi doanh thu hàng quý sụt giảm.