Một báo cáo mới đây cho thấy các thiết bị chạy iOS thống trị thị trường thương mại trực tuyến trong Quý 2/2016.