Phát hành từ tháng 7 năm ngoái, đến nay Windows 10 đã chiếm 19,14% thị phần hệ điều hành máy tính nhưng vẫn chưa thể vượt qua phiên bản Windows 7 tiền nhiệm.