Với sự thành công của Pokemon Go, CEO của Apple tin rằng nó đã chứng minh sự thành công của dịch vụ App Store, đồng thời trò chơi đang dự đoán tương lai khá lạc quan cho công nghệ thực tế tăng cường,