Jide vừa phát hành bản cập nhật Remix OS 3.0 dựa trên phiên bản Abdroid 6.0.