Thông tin lộ ra từ một nhà sản xuất card đồ họa của Trung Quốc.