Theo nguồn tin từ Wall Street Journal thì Kỹ sư trưởng phụ trách sản phẩm iPad sẽ chuyển sang quản lí dự án xe hơi của Apple trong thời gian tới.