Một website Đức gây bất ngờ khi tuyên bố thế hệ iPhone tiếp theo sẽ là iPhone 6SE chứ không phải iPhone 7 như những tin đồn gần đây.