Chẳng lẽ một kịch bản như trong phim Iron Man sắp trở thành sự thật?