Sức mạnh của mạng xã hội là rất lớn, thậm chí có thể nhấn chìm cả thị trường chứng khoán.