Để trở thành một trong những thiết bị dân dụng quen thuộc bậc nhất trên thế giới, chuột máy tính cũng trải qua một quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện khá dài.