Dòng sản phẩm mới sẽ xuất hiện trong năm 2018, với bộ nhớ VRAM được nâng cấp đáng kể.