Tiếp tục phần 2 những phát minh "nhà làm" không thể tin được của Trung Quốc.