Công nghệ hiện đại nói chung và smartphone nói riêng đang là tác nhân khiến con người trở nên lãnh cảm với nhau.