Người dùng iPhone 7 sẽ không được dịp trên tay EarPods chuẩn Lightning?