Một sự cố rất hy hữu, thủ phạm lại là một chú khỉ nhỏ bé nhưng đã khiến cho cả một hệ thống điện 180MW dừng hoạt động.