Nhìn chung, tốc độ mạng ở ba nơi tương đối khác nhau nhưng điểm giống nhau là chúng đều có tốc độ khá nhanh. Tuy nhiên, khi kết nối với wifi miễn phí, chúng tôi có vài lần bị "rớt mạng" mặc dù lúc đó số người kết nối ở xung quanh không đông lắm.