Apple sẽ áp dụng các thức ăn chia mới này cho những ứng dụng thu phí theo kiểu đóng tiền hàng năm, thay vì mua một lần.