Cuối cùng, "con quái vật" mà người dùng mong chờ bấy lâu nay đã xuất hiện.