Sau những nỗ lực “đạo nhái” Snapchat thất bại như Poke và Slingshot, Facebook vẫn muốn thứ vận may với tính năng “Quick Updates”.