Quá trình bay thử tương đối thành công tuy vẫn còn 1 số trục trặc trong khâu hạ cánh khiến 1 bộ phận bị phá hủy.