Chiến lược với Messenger vẫn chưa thể hiện rõ ràng vào thời điểm đó nhưng theo thời gian, Zuckerberg dần chứng minh được tầm nhìn lớn của mình với nền tảng này.