Các bạn còn nhớ cái thời phải ngồi quay băng mỏi cả tay mới có thể xem được một bộ phim ...