Gã khổng lồ sản xuất chip xử lý máy tính Intel đang bắt đầu tìm một hướng đi mới để không còn phụ thuộc vào mảng kinh doanh cốt lõi nữa.