M982 Excalibur có thể tấn công các mục tiêu nằm ngoài tầm bắn đạn pháo thường, đạt độ chính xác cực cao - sai số chỉ 4m, hạn chế tối đa thương vong xung quanh mục tiêu.