Không chỉ đơn thuần là công trình giúp kết nối các vùng miền lại với nhau, một số còn mang ý nghĩa lịch sử và số khác thì có thiết kế ấn tượng.