Liệu trí tuệ nhân tạo có thể làm những công việc mang tính chất nghệ thuật hay không? Chúng ta sẽ sớm có câu trả lời.