Một loại vắc-xin HIV mới sẽ được thử nghiệm ở Nam Phi vào cuối năm nay sau khi đáp ứng các tiêu chí về khả năng ngừa căn bệnh thế kỳ.