Hôm nay 19/7, GTX 1060 đã chính thức được bán ra trên toàn cầu.