Có vẻ như căn nhà này sẽ rất phù hợp cho những tín đồ bóng rổ.