Netflix đang gặp khó khăn khi tốc độ tăng trưởng không đạt được như kỳ vọng ban đầu, khiến các nhà đầu tư bán thảo cổ phiếu và biến 500 triệu USD bốc hơi chỉ trong 1 giờ đồng hồ.