Thông tin về việc Nokia trở lại thị trường di động một lần nữa được khẳng định với 2 thiết bị mới của hãng vừa bị rò rỉ.