Ở một thành phố nhỏ của Italy, chính quyền không cấm hành vi tiêu tiền giả, mà khuyến khích nó để thúc đẩy kinh tế địa phương tăng trưởng và tạo việc làm.