Nhắc đến streaming là nhắc đến các dịch vụ xem phim, nghe nhạc subscribe trả phí theo tháng như Spotify hay Netflix. Tuy nhiên, thuật ngữ này lại có vẻ không mang ý nghĩa như vậy tại Trung Quốc.