SpaceX và Origin nên coi chừng loại động cơ này, khi thành công nó sẽ tạo ra nhiều đối thủ cạnh tranh với hai ông lớn trên.