Nước Úc đã làm mọi cách để kiểm soát sự sản sinh của thỏ, từ hàng rào chặn thỏ cho đến việc làm chúng nhiễm bệnh để chết bớt, tuy nhiên vẫn còn hàng trăm triệu con thỏ ở ngoài hoang dã.