Việc chơi game làm giảm nhẹ các biểu hiện của chứng trầm cảm.