Thiết bị sẽ được chính thức ra mắt vào ngày 27/7 tới đây tại Trung Quốc.