Trước khi có Skype và FaceTime, một nhà khoa học người Phillipines đã phát minh ra một chiếc điện thoại truyền hình.