Lý do không phải họ không muốn cạnh tranh mà chỉ bởi Google chưa muốn tập trung vào các thiết bị đắt tiền như vậy.