Có thể bạn chưa biết Windows 10 đã bổ sung thêm một số các phím tắt mới rất hữu ích.