Một tòa án phúc thẩm tại Mahattan, Mỹ hôm 14/7 đã đưa ra phán quyết có lợi cho tập đoàn máy tính Microsoft trước Chính phủ Mỹ.